Съвкупност от интроектираните морални забрани. Според 3. Фройд тази несъзнавана формация е следствие от идентификацията на детето с идеализираните родители или техните заместители. Пак според Фройд, тя изпълнява функцията на авторитет и на морална цензура, задължаваща Аза да се бори срещу някои инстинктивни нагони под заплахата от пораждане на мъчителни чувства, главно на чувство за вина. Към този процес се прибавят всички възпитателни наставления и религията. Свръх-Азът като моралва „инстанция" упражнява върху индивида принуда, която често е по-силна дори от тази на хората, облечени във власт. Ето пример за това: на дете по-малко от две години забранили да излиза през зимата от топлата стая, за да не се простуди. Детето се изкушавало да излезе, отивало до вратата, но не смеело да прекрачи прага. Внезапно то забелязало, че родителите му, за които смятало, че са излезли, са още там и го гледат. Едва тогава то се осмелило да прояви неподчинение (А. Берж, 1961). Самокритичността е функция на Свръх-Аза. При някои психични разстройства (например меланхолия) мъчителните чувства, породени от функционирането на Свръх-Аза са толкова интензивни, че правят живота непоносим и могат да доведат болния до стремеж към изкупителни страдания (морален мазохизъм) или дори до смърт. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.