Американски психолог (Сусквихана, Пенсилвания, 1904 - Кембридж, Масачузетс, 1990). Обратно на И. П. Павлов, който обяснява поведението с предхождащите го условия (кучето отделя слюнка при вида на парче месо), Ски-нър смята, че поведението трябва да бъде обяснено с „кондициониране от втори тип": адаптирайки се към условията на средата, субектът получава удовлетворение и удовлетворението, получено от това поведение, ще предизвиква неговото повторение. Подобно на Е. Л. Торндайк, той иска да отнесе към човека наблюденията върху ученето при животните. Скинър е авторът на програмираното обучение: при него подкреплението е резултат от удовлетворението, което доставя на субекта потвърждаването на правилния отговор, който той е съумял да даде на даден въпрос. Измежду произведенията на този автор ще цитираме Science and Human Behavior (Наука и човешко поведение), 1958, Отвъд свободата и достойнството, 1971.Още за Скинър:
Оперантно кондициониране >>>
Необихевиоризъм >>>
Скинър Б. Ф.- Оперантен бихейвиоризъм >>>

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.