Невъзможност за разпознаване на обикновени предмети, въпреки че сетивните органи не са увредени и интелигентността е нормална. Например болен, на когото показват монета, може да я опише правилно: „това е кръгло, плоско, лъскаво...", но няма да успее да я идентифицира като монета. Следователно не става въпрос за разстройство във възприятието, свързано със сетивните органи, а за дефект вследствие разстройство в дейността на висшите нервни центрове (мозъчната кора). Агнозиите могат да засегнат всяка една от сензорните функции, но най-добре изучени са зрителните, слуховите и тактилните: 1. зрителната агнозия, или „душевна слепота", е следствие от (билатерално) увреждане зоните на проекция на зрителните пътища в тилния дял; 2. акустичната агнозия, или „душевна глухота", се дължи на (билатерални) увреждания на слепоочните дялове; 3. тактилната агнозия, или „астереогнозия", се изразява в невъзможността за болния да идентифицира предмет чрез опипване. Тя се причинява от увреждането на вторичен кортикален анализатор, разположен зад възходящата теменна извивка на мозъчната кора. Болните от агнозия нямат поведение на инвалиди, слепи или глухи, а на субекти, които не знаят за своята дефициентност.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.