Американски психоаналитик от австрийски произход (Виена, 1903 - Силвър Спринт, щата Вашингтон, 1990). През 1938 год. е депортиран в Дахау и Бухенвалд и прекарва там една година. Емигрира в САЩ през 1939 год. В течение на месеците, прекарани в концентрационните лагери, наблюдава поведението на задържаните и въвежда понятието екстремна ситуация. Това е „ситуация, която субектът изживява като водеща неминуемо до неговото унищожение" и на която той може да противопостави само психологически защитни механизми. Впоследствие, убеден в неизбежността на съдбата си, субектът престава да се бори и очаква само близката смърт. Въз основа на наблюденията си Бетелхайм стига до определени изводи и прави практически заключения: щом пагубната среда може да доведе до унищожението на личността, трябва да е възможно „възстановяването" на психотични деца и връщането им в живота, като им се създадат подходящи условия. Опитът му с психотични деца е описан в: Празната крепост (1969), Само любов не стига (1970), Бегълци от живота (1973), Как да бъдем приемливи родители (1988).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.