Нехармоничен, смущаващ или неприятен звуков комплекс. Шумът действа върху вътрешното ухо, главния мозък и целия организъм. Благодарение на изследванията на Райнаг и Витемак бе доказано експериментално, че шумът, особено острият шум, действа като продължителна агресия, предизвиква увреждания на нервните окончания на слуховия нерв. За 10 години медникари-те загубват 50% от слуховата си острота, а за 20 години - 80% . Шумът увеличава мозъчното налягане, променя сърдечния и дихателния ритъм, причинява храносмилателни разстройства и според някои, е една от причините за артериосклероза. В . психичен план, въздействието от шума води до понижаване на способността за съсредоточаване на вниманието: при чиновници, подложени на канцеларски шум, се откриват 37% повече грешки от нормалното. Дори при хората'на физическия труд производителността намалява (с повече от 33% след четвъртия час в завод, в който работи механичен чук). Според Ж. Фридман шумът предизвиква също отекчение и тъга; той е причина за астения. Не всеки шум може да бъде вреден; има дори и полезни (някои ритмични и слаби звуци улесняват изпълнението на работата). Вредните шумове са прекъсващи, неравни, силни или трудни за локализиране. Те се дължат предимно на действие на машини (мотоциклет, радио или телевизионен апарат). Шумът застрашава здравето на членовете на обществото и предизвиква загуби от 200 милиона работни часа, т. е. повече, отколкото всички социални болести взети заедно. Според Националната каса за социално осигуряване срещу болест (1988) са преброени 1269 заболявания, предизвикани от шума. Социалната и икономическата цена на нанесените вреди от шума (трудови злополуки, отсъствие от работа, изоставане в училище, падане цената" на недвижимите имоти) за 1983 год. се изчисляват на 100 млрд. франка.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.