Неоправдан страх от загубване на цялостта на тялото. В действителност става дума не толкова за чувства, свързани с човешкото тяло, колкото за система от емоции във връзка със символното значение на фалоса. Този комплекс, който си остава несъзнаван, съществувайки у невротика в зряла възраст е свидетелство за наличието на инфантилен невротичен страх, породен от проблема за половата принадлежност. Понякога този страх се появява в резултат от заплахите на неумели възпитатели, стремящи се да потиснат или избегнат „лошите навици" (мастурбиране), но най-често възниква естествено у детето вследствие на чувството за вина, чийто източник е едиповият комплекс и откриването на анатомическите различия между половете. Момченцето се страхува да не загуби това, което има и което го прави ценен. Интересът на момиченцето към члена на момчето е израз на желанието му за изравняване; то завижда на момчето за пениса и се стреми да запълни липсата, от която страда. Раждането на дете е едно от средствата за това. Следователно желанието за дете може да замести стремежа към пенис. За да стане нормално в сексуално отношение, всяко дете трябва да преодолее едиповия комплекс и невротичния страх от кастрация. Психоаналитиците смятат, че в живота на индивида кастрационният комплекс представлява най-важният афективен шок, чиито последици отекват върху по-нататъшното развитие на сексуалността и обуславят бъдещите междуличностни отношения.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.