Метод, произлязъл от учението за наследствеността, с който се цели подобряване на човешкия вид. Б. Ръсел (1929) различава две форми на евгеника: едната е позитивна и се състои в подпомагане развитието на „добрите потекла", а другата е негативна и е насочена към спиране роенето на „лошите потекла". По инициатива на М. Р. Греъм в началото на осемдесетте години в САЩ бе създадена банка за сперма от лауреати на Нобелова награда и „свръхнадарени" жени бяха осеменени със сперматозоидите на прочути учени (А. Кориа, 1987). За да попречат на субектите, носители на аномалии, да се възпроизвеждат, някои страни прилагат не само контрацепцията и терапевтичния аборт, но и стерилизация. В Китай например, където през 1987 год. е имало 4,4 млн. инвалиди по рождение, е приет евгеничен закон, за да се намали броят на хората с недъзи и „повиши качеството на китайската нация". Евгеничните съвети са полезни, но стерилизацията крие опасността от насилствено налагане и разпростиране върху цели групи от индивиди, оценявани като „девиантни".

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.