Действие, предназначено да избегне временно забременяването. В Третия свят, където демографското развитие е по-бурно, отколкото дадена страна може да понесе, регулацията на раждаемостта е властна и спешна необходимост. В Бразилия, Индия, Китай тя представлява национален проблем. В Китай, където през 1988 год. населението достигна 1 млрд. и 100 млн. души, селяни-лека-ри организират редовно възпитателни и пропагандни лекции, на които разясняват предимствата на планираното демографско развитие и различните контрацептивни способи. Те раздават безплатно противозачатъчни хапчета, поставят спирали (повече от 40 млн. китайки прибягват до този метод) или каучукови песари. Във Франция, след приемането на закона от 4 декември 1974 год., противозачатъчните средства се разпространяват широко и всяка жена може, ако желае, да избере това, което е най-подходящо за него. Повечето предпочитат оралните средства (хапчета), чиято ефикасност е почти абсолютна. Много жени използват вътрематочнн способи (спирали), несигурността при които е само от 1 до 3%; най-после, много прибягват до обтуратори като диафрагма или цервикална мембрана (която се поставя направо върху шийката на матката). През 1985 год. Световната здравна организация даде съгласието си за разпространяване в целия свят на противозачатъчно средство-ретард, чиято ефикасност продължава 4-5 години. То се предлага под формата на капсули с прогестерон, които се имплантират под кожата на ръката и освобождават дневно по 30 микрограма от хормона, който блокира овулацията. От същата година се експериментира ваксина против забременяване, чиито резултати, публикувани през 198S год., са много обещаващи. Въпреки всички технически постижения и благоприятното законодателство, медицинската контрацепция не е напълно възприета и много жени се държат като че ли не са чували за нея. По-добрата информация на обществеността несъмнено ще разшири употребата на провозачатъчни средства, чието благотворно действие надхвърля регулацията на раждаемостта. Тя е и най-добрата профилактика срещу абортите, а чрез медицинското наблюдение, за което допринася да се установи, спомага за ранното откриване на рака на половите органи и на венерическите болести. Най-после, тя влияе благоприятно на сексуалната хармония в семейството и позволява на семейната общност да се развива в любов.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.