Обществено или частно заведение, където се извършва диагностиката и лечението на децата и юношите с изявени неуспехи в училище, Чиято дезадаптация се дължи на нервнопсихични или по-веденчески разстройства. Инициатори за създаването на ме-дико-психопедагогически центрове са А. Берж и Г. Мако, които през 1946 год. откриват в Париж „Център Клод Бернар". Малко след това Ж. Бутоние и М. Дебес създават подобни заведения в Страсбург (1947) и Мюлуз (1949). Оттогава броят на центровете непрекъснато се увеличава. Тяхната мисия е двойна: установяване на диагнозата и лечение на разстройствата, без субектите да се отделят от естествената им среда. Най-често става дума за дребни психологически смущения или за инструментални трудности (психомоторни и езикови разстройства), които се лекуват чрез психотерапия или чрез рехабилитация. Лечението включва въздействие върху семейството, което получава педагогически, възпитателни или психологически съвети. Полето на действие на медико-психопедагогическите центрове е близко до това на групите за психопедагогическа помощ и на диспансерите за психоигиена.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.