Неволна, но съзнавана внезапна и бърза мускулна контракти!, която настъпва само в будно състояние. Това движение може да се придружава от също така неволен, понякога неприличен вербален изказ. Разнообразието от тикове е безкрайно (лицеви, раменни, вратни, из-лайване и т.н.). Но в повечето случаи доминира само един жест, който се преувеличава в трудни ситуации, може да се измества, но трудно се мултиплицира. Тикът винаги има латентно значение (променливо при всеки индивид), което психологическият анализ може да разкрие. При възрастния човек тикът редовно придружава невротично състояние (най-често натрапливо). У детето, той изразява афективна неудовлетвореност (прекалено грижовно или прекалено ригидно възпитание, съперничество между децата), сдържан бунт, тревожност и виновност. Много от тези паразитни движения изчезват спонтанно с растежа. Когато продължават при юношите и възрастните, може да се опита намаляването им чрез поведенческа* терапия, релаксация или психотерапия. „Тиковата болест", описана от Ж. дьо ла Турет (1885), характеризираща се с неволни движения и двигателна некоординираност, придружена от ехолалия и копролалия и настъпваща обикновено между 2 и 15 години, може да има органичен произход.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.