Наука, имаща за предмет изучаването на периодичността на биологичните явления.От едноклетъчните до човека съществуват биопериодични явления ежегодна миграция на лястовиците, цикъла у жената и т. н. Тези биологически ритми са вписани в генетичното наследство на живите организми и слабо се повлияват от условията на средата. Ритмичност притежават не само дейностите и храненето, но и физиологичните функции при човека: кръвно налягане, телесна температура и т. н. Гениталните функции на жената, които са добре изучени след 1976 год. от американците Е. Нобъл и Фе-рин, се подчиняват на почти почасо-ва периодичност: значителен прилив на хормони от хипоталамуса на всеки 60-90 минути; пулсация на хипо-физарни хормони на всеки час. Биологичните цикли изглежда са подчинени главно на редуването на деня и нощта и на други промени в околната среда като фазите на луната и смяната на сезоните. При човека обаче най-мощният фактор е от психосо-циално естество, тъй като тъкмо начинът, по който разпределя трудовата дейност и почивката си,изпълнява ролята на основен „синхрониза-тор". Едно от практическите приложения нахронобиологията е„хроно-фармакологията", която се стреми да определи ефекта от дрогите и медикаментите в зависимост от биологичните ритми.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.