Сексуална инверсия. Хомосексуалността представлява относително често явление, според някои данни тя засяга от 3 до 5% от възрастното население. През 1972 г. броят на хомосексуалните от двата пола в САЩ възлиза на 4 млн. Както при мъжа, така и при жената, сексуалната инверсия е резултат от несъз-навани комплекси. Според А. Адлер, при хомосексуалността става дума за чувство за малоценност (страхът от неуспех тласка индивида към партньор от неговия пол). При момчето тя често е последица от неправилно възпитание: силно привързаният към майка си мъж се идентифицира с нея и се държи така, както би искал тя да се държи с него. Според Фройд, който подчертава важността на нарцисизма и на кастрационния комплекс в генезиса на хомосексуалността, инверсираният търси идентичен с него партньор. При жената хомосексуалността изглежда е последица от минало разочарование, свързано с откриването на разликата между половете: „Хомосексуалната умее чудесно да дава това, което няма, т. е. приемайки предизвикателството на женската кастрация, тя въображаемо присвоява пениса" (А. Енар).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.