Сензорен елемент, който може да бъде активиран от вътрешен или външен стимул и който управлява глобално поведението на живия организъм. Основните рецептори са:ретината (колбички и пръчици); кохлеарната (охлювната) мембрана (слух), съдържаща около 25 000 ресничести Кортиеви клетки; кожата, в която се намират 1 200 000 чувствителни към болка, 700 000 чувствителни на натиск, 250 000 чувствителни към студено точки и само 30 000 чувствителни към топло точки, разпръснати неравномерно по тялото; вкусовите лукмици на езика (има четири вида Метки, чувствителни за кисело, гор-о, солено и сладко); ресничестиI нервни клетки на носната лигавица. Всички тези рецептори са обединени в групата на екстероцепторите, защото те информират организма за външния свят. В групата на интероцепторите са висцероцепторите и проприоцепторите. Първите ни осведомяват за състоянието на вътрешните органи, а вторите - за положението на главата (полукръгли канали на вътрешното ухо), както и за позите и движенията на тялото ни (рецепторите на кинестезичната чувствителност са разположени в ставите, сухожилията и мускулните вретена). Терминът невронен рецептор се използва за обозначаване на големи молекули, разположени на нивото на външната страна на постсинаптичната мембрана, които притежават специфичен афинитет към определен химически медиатор.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.