Трудно определимо състояние, близко до съня, което се предизвиква изкуствено чрез фиксиране на вниманието върху блестящ предмет и чрез внушение, при което субектът остава способен да изпълнява някои команди на хипнотизатора. Хипнотичният сън е съвършено различен от нормалния сън: сензорните възприятия не намаляват, вниманието може да се концентрира, възможно е извършването на различни действия, записът на електрическите ритми на мозъка (електроенце-фалограма) е подобен на този при будно състояние. Следователно, ста-иа вт-прог. та „пара питя на волята" (3. Фройд^ Под действието на хипнозата могат да се наблюдават соматични ефекти като аналгезия (премахване на чувството за болка) или промяна на тъканите (образуване на мехури по кожата, изчезване на брадавици...) Според Дж. Хилгард (1970), хората, конто се поддават на хипноза имат по-живо въображение, при тях преобладават авантюризмът, способността за художествено и литературно творчество, религиозната вяра. Обратно, субектите, които не се поддават на хипноза имат изявен вкус към състезателните спортове и към научната дейност.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.