Съвкупност от връзките, които са се създали между бебе и майката на основата на усещанията и възприятията, които получава детето от майката и, обратно, майката от детето. От третия ден след раждането си кърмачето може да разпознава мириса на гърдата и врата на майката и да ги различава от тези на друга жена, която има дете на същата възраст. То е способно също да различава гласа й, вкуса на кожата й, докосванията на пръстите й. Понятието „привързаност" е въведено в психологията през 1959 год. от Дж. Баулби (1907-1990) вследствие на трудовете на етолозите. Х. Ф. Харлоу показвал на млади макаки резус две заместващи майки: едната направена от тел, но с прикрепен към нея биберон с мляко, другата без биберон, но покрита с кожа. Маймуните-бебета се спускали към втората, предпочитайки контакта и топлината на козината пред млякото. Това наблюдение противоречи на психологическата теза, според която връзката с майката произтича от задоволяването на потребността от храна. Според Баулби няма съмнение, че привързаността е вроден процес, много механизми на който като викът, вкопчването, прегръщането, сученето са общи за детето и младия примат. Усмивката, която е характерна само за човека, е един от механизмите на привързаност, появяващи се много рано у новороденото. Теорията за привързаността постепенно се е обогатила; в наше време-тя надхвърля двойката майка - дете като обхваща и другите членове на обкръжението.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.