Заведение за възрастни инвалиди, неспособни на самостоятелност хора, конто се нуждаят от постоянни грижи и лекарско наблюдение. Домовете за социални грижи бяха създадени с постановлението от 26 декември 1975 год. в приложение на ч л .46 от Закона за насочване на хората с физически и умствени увреждания (30 юни 1975 год.). Предназначени са за субекти, страдащи от умствена изостаналост*, двигателни разстройства, сензорни дефекти, които не могат да се грижат за себе си и се нуждаят от постоянни грижи и лекарско наблюдение. Те не са големи (средно 30-40 легла), използват многоброен персонал, който помага на пансионерите във всекидневните им дейности (тоалет, обличане, хранене...), развлича ги и ги лекува. Персоналът се ръководи от екип, включващ обикновено психолог, лекар, болногледач, специализиран преподавател, невролог, рехабилитатор. Циркулярното писмо на Министерството от 28 декември 1978 год. набляга на необходимостта да се запазят връзките на болните със семействата им като се избягва географската изолация, като се улеснява приемът на нуждаещите се по всяко време на денонощието, като се създават структури за посрещане на семействата в заведението и като се дава на пациентите възможност да участват в управлението на институт.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.