Правдоподобна, актуална, разпространявана устно и неподлежаща на контрол новина. Слухът, казва американският социолог Т. Шитбутани (1966), се поражда от споровете между неосведомени хора, които се опитват да обяснят едно смислово нееднозначно важно събитие. Но съществуват и напълно безпочвени слухове. .Слуховете се подхранват от предразсъдъци, страх и латентна тревожност (Ж. Дьолюмо, 1987). Те са жизнени, само защото обществото, което ги приема и разпространява, е основният им автор (Дж. Н. Капферер, 1987). Слуховете са предмет на многобройни експериментални изследвания от страна на психолози като Дж. У. Олпорт и Лео Постмън (1945,1947). Последните двама доказват, че слуховете се характеризират с три тенденции: редукция (колкото повече се разпространява слухът, толкова по-кратък, сбит, лесен за предаване става); 2. акцентуация (подробностите се раздуват); 3. асимилация (запазените елементи се реорганизират, за да образуват свързано, просто, логично цяло). Преиначаването на слуховете зависи от афективни (желания, страхове) и психосоциални фактори (принадлежност към определена група), а разпространението им се подчинява на закона на Г. Т. Фехнер. Трудовете на С. К. Дод (1952) доказват, наистина, че количеството (Q) хора, до които стига някакво съобщение варира пропорционално на логаритъма на числеността (Р) на популацията, сред която е бил разпространен слухът (приема се равна за всички индивиди стимулация): Q = a log Е

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.