Терапия, чиято цел е осъзнаване на биотоковете в тялото, тяхното усещане, изясняването на нарушенията във функцията им и възстановяването на хармонията „тяло - душа" чрез премахване на задръжките и освобождаване на енергийния поток. Биоенергията е свързана с развитието на вегетативната терапия на В. Райх. Тя бе създадена през петдесетте години в САЩ от неговите ученици А. Лоуън и Дж. Пиеракос. Те тръгнали от простата идея, че щом душевното страдание се изразява чрез тялото, то възможно е да се освободим от него, като въздействаме върху тялото. Например страдащият от депресия е винаги напрегнат, мускулите му са толкова стегнати, че пречат на дишането и кръвообращението дори без той да съзнава това. Следователно субектът първо трябва да се научи да диша, а след това да открие зоните на стягане в тялото си. Най-накрая той трябва да се опита да разбере причините за напрежението, които обикновено се дължат на „неправилно възпитание". Физическите упражнения, масажите, сценичните игри, виковете, смехът, плачът, музиката и рисуването участват в сеансите по биоенергия, които най-често са колективни. Благодарение на тези форми на изява мускулното и нервното напрежение намаляват, потъналите в забрава спомени изплуват и се освобождава нова енергия.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.