Разновидност на човешкия вид, чиито членове се разгваявчават по някои физически характеристики с генетичен произход. Специалистите, организирани от ЮНЕСКО (1950-1951), за да изработят „Декларация за расата" признаха само три големи групи сред хората: кавказоидната (бяла), негроидната и монголоидната групи. Според тези учени, всички подгрупи са произволни и съществуват единствено в съзнанието на класифициращия. Не съществува чиста раса и нацисткият мит за превъзходството на германския ариец над другите хора беше измама. Дълго време се смяташе, че расовите различия са свързани с психологически различия, че чернокожият има предимно сетивни качества, белият - интелектуални способности и т. н. Но днес вече е доказано (О. Клайнбърг, Ф. Браун и т. н.), че относителното превъзходство на едните над другите зависи главно от социокултурните и икономическите условия. Различията в способностите, констатирани между индивидите се обясняват в по-голяма степен от средата и социалния климат, отколкото от расата. Клайнбърг доказва, например, че интелектуалното ниво на чернокожите американци е по-високо в северните, отколкото в южните щати и че при цветнокожите, заселили се на север, то се повишава в продължение на пребиваването в областта. Интелектът закономерно се подобрява с повишаването на икономическото и образователното ниво.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.