Количествен израз на относителната значимост н» трите първични компонента на физическата конституция на определена личност. У. Х. Шелдън и С. С. Стивънс смятат, че конституционалният тип, производен от развитието на трите бласгодермични пласта (ендодерма, меюдерма и ектодерма) може да се изрази чрез поредица от три цифри от I до 7, като първата определя степента наендоморфия (вътрешни органи, храносмилателна система), втората - степента на мезоморфия (скелет, мускули, съединителна тъкан), а третата - степента на ектоморфия (нервна система, сетивни органи, кожа). Цифрите 1 и 7 представят минимума и максимума на разпитост. Например, ако тези типове съществуват, формулата 7-1 -1 би съответствала на чист ендоморфен тип, формулата 1-7-1 - на крайния мезоморфен тип и нотацията 1-1-7 - на абсолютния ектоморфен тип. Що се отнася до соматотипа 4-4-4, той би представял напълно уравновесен тип. Но у всеки човек са изразени в различна степен трите тенденции и има много средни соматотипа (например 4-3-5).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.