Съвкупност от психични явления. Разграничават се следните типове мислене: будно, реалистично мислене, ориентирано към адаптиране спрямо външния свят, и аутистично, или онирично, мислене, ръководено от ефективните потребности на личността. Първото, което се подчинява на рационалните принципи, формирани по време на развитието и в контакт с действителността, е социализирано; то се изразява чрез изречението (съждението) или думата (идеята, понятието). Второто, което се отклонява от законите на логиката и е десоциализирано, използва предимно символни представи, натоварени с афективно значение, среща се при шизофрениите, но се проявява и в сънищата на нормалните хора. Най-общо, може да се каже, че ониричното (или аутистично) мислене съдържа явления, изтласкани от будното съзнание. Това е вътрешно мислене, което се задоволява със символа и не изисква употребата на езика, тъй като не е предназначено за комуникация. Будното мислене, напротив, е тясно свързано с речта; бихейвиористите (Дж. Б. Уотсън) дори смятат, че то не е нищо друго освен реч, останала неозвучена вследствие на недостиг на двигателна възбуда към звукопроизвеждащите органи. Въпреки че това обяснение изглежда неправилно, все пак е вярно твърдението, че будното мислене е акт, който насочва целия организъм към комуникацията. Експериментите го доказват убедително: ако един човек бъде помолен да мисли за определен предмет, върху езика и върху устните му (или по върховете на пръстите, ако е глухоням) се регистрират токове, подобни на тези, които се констатират, когато думите еа действително произнесени. Следователно езикът и мисленето са тясно свързани и реципрочно си влияят, те се развиват успоредно и разстройството на едното от тях се отразява на другото.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.