Дете, което е жертва на насилие или на грубо отношение. Според К. Х. Кемпе (1977) всяка година в САЩ умират 2 000 деца в резултат на грубо отношение; във ФРГ те са 1 000 (К. Бирман, 1969), а във Франция - между 300 и 600 (Министерство на социалните грижи, 1986). Броят на малтретираните деца във Франция е между 40 000 и 50 000 годишно, от които 30 000 са под шестгодишна възраст. Най-засегнати са, от една страна, кърмачетата, а, от друга - юношите (48% от насилията при момичетата са от сексуално естество, а 70% от случаите при момчетата са физически наказания). Често алкохолизмът, бедността, пренаселеността в нехигиенични жилища, традицията на насилие (много бащи и майки, които упражняват насилие, са били бити като деца) са в основата на лошото отношение. Засегнати обаче могат да бъдат всички социални среди. Родителите, които малтретират децата си, се чувстват още по-виновни, тъй като образът на майката и бащата, разпространяван от медиите, е свръхвалоризиран. За да бъде избегната ситуацията, в която тези хора биха се оказали в прекалена изолация, или маргинализирани, след 1971 год. в много градове на Франция бяха създадени „училища за родители", а така също се откриха постоянни телефонни постове, на които родителите, които вече трудно понасят децата си, могат анонимно да се освободят от своето напрежение. На свой ред държавните служби са изградили система за социална, медикосоциална и съдебна защита на децата.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.