Психично разстройство, безумие. Този твърде неясен термин се използва рядко в медицинския език като например в словосъчетанията „налудност за величие" (на фр. folie des grandeurs) или „циркулярна психоза" (на фр. folie circulaire). За съвременната психиатрия безумието е психична болест. Тя класифицира заболяванията като психози и неврози, създава различни терапевтични методи (хидротерапия, електрошок, химиотерапия, психотерапия...), но все още не може да обясни защо даден човек е луд. И което е още по-сериозно, не е сигурно, че психично разстроеният субект може да се различи от здравия. В началото на седемдесетте години в САЩ Л. Роузън-хан организира следния експеримент: три жени и петима мъже (четирима психолози, психиатър, педиатър, художник, домакиня) трябвало да направят опити да постъпят в една от дванадесет предварително определени психиатрични болници, твърдейки само, че чуват неясни гласове. Щом бъдат приети, лъжепациентите трябвало да се държат нормално, да бъдат дисциплинирани и любезни и да казват, че гласовете са изчезнали. С изключение на един, всички били приети с диагноза шизофрения. Хоспитализицията им продължила средно 19 дни. Измамата изобщо не била разкрита и те били върнати по домовете им като „шизофренно болни в състояние на ремисия". Опасността, която крие подобна несигурност, е извънредно голяма, защото всеки, който се отличава по нещо, може да бъде обявен за „луд".

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.