1. Прехвърляне на придобито в една област умение върху сродна дейност (например, владеенето на машинопис улеснява"обучението по информатика). 
2. Психологически процес, свързан с повторителните автоматизми, който се стреми да прехвърли върху явно неутрални хора или предмети емоции и нагласи, съществували в детството. 
3. В психоаналитичната практика - афективно отношение, което пациентът установявя с аналитика, неадекватно на реалната терапевтична ситуация и детерминирано от стари анахронични структури. Прехвърлянето на благоприятни чувства върху терапевта представлява положително пренасяне, а на враждебни чувства - отрицателно пренасяне. Осъзнаването на приятелските или враждебните нагласи, установени в детството на пациента и проецирани върху психоаналитичната ситуация, му позволява да разбере своето поведение и да го промени в зависимост от конкретните елементи. В разискването между аналитика и пациента неизбежно се установява психоафективен обмен, на фона на който протича общуването. Терапевтът никога не е точно огледало, каквото би желал да бъде. Неговите нагласи в отговор на нагласите на пациента се наричат контрапренасяне. Много признаци могат да му подскажат това: ако сънува пациента си, ако чувства, че в него се надига раздразнение или агресивност спрямо последния, той трябва да си зададе въпроси относно самия себе си. Ако психоаналитикът не осъзнае своите чувства, лечението не напредва или се проваля.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.