Прекомерно напълняване. Това физическо явление е свързано с функционирането на централната нервна система, от което зависи равновесието на ендокринната система. В основата на мозъка бе открито ядро на глада и стана възможно да се предизвика по изкуствен път затлъстяване у животни чрез дразнене на тази зона на хипоталамуса. (В близост и в синергизъм с нея функционира „център на засищането".) Има няколко причини за затлъстяването: наследствеността, значителното неравновесие между храната, която се приема, и изразходваната енергия, психологическите разстройства. Психоафективните условия несъмнено играят роля: при група от 140 субекти, засегнати от затлъстяване, Г. Турен наблюдава, че половината са нежелани деца с изострено чувство за несигурност. Бащите обикновено били отпуснати, а майките в детството си страдали от бедност. Брачното разногласие било често явление. Родителите, които смътно осъзнавали своята вина спрямо децата, се държели прекалено покровителствено с тях, прехранвали ги и ги възпирали от физически усилия, които смятали за опасни. Вследствие на това кондициониране, на фрустрациите на ежедневието индивидите реагирали с прекомерно хранене и това ги довеждало до затлъстяване.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.