Прекалена възбуденост у дете, което пипа всичко, минава от една дейност към друга, движи се и говори безспирно. Психомоторната нестабилност се среща сравнително често (от 4 до 10% от децата, които ходят на училище, особено при момчетата); тя представлява сериозна пречка за учениците, които стоят мирни и тихи по местата си. Причина е за конфликти с родителите и възпитателите и поддържа климат на обща неудовлетвореност. Психомоторната нестабилност има конституционална основа, но е благоприятствана и от житейските и социоафективните условия, в които се възпитават децата: натрупан недостиг на сън, несигурност, дължаща се на брачно разногласие, и т. н. В зависимост от значимостта на разстройството се говори за буйност, или за хиперкинеза. Буйното дете съумява да се контролира, когато поискат от него да престане да се движи или да бъде по-внимателно, но не е така с хиперкинетичното. Най-доброто лечение представлява консултиране на родителите. Нестабилното дете има нужда от спокойна среда, постоянен авторитет, от благосклонно и снизходително разбиране. Упоритите случаи могат да се лекуват чрез психотерапия; прилага се и психофармакологично лечение, но резултатите често са незадоволителни.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.