Изучаване на почерка. Графологията, чиито истински създатели са абат Ж. А. Мишон (1806 -1881) и най-вече Ж. Крепио-Жамен (1858 — 1940), се занимава най-вече с установяването на връзката, която съществува между почерка и личността на неговия автор. Тя може да бъде разглеждана като метод за психологическо изследване. И действително актът на писане е експресивно действие, обусловено не само от социокултурни фактори (учене), но и от афективни компоненти. Въпреки че е практически невъзможно да бъдат открити два еднакви почерка, нерядко се наблюдават удивителни сходства между графичните продукции на различни хора. Съществува типология, основана на почерците (графотипология), както съществува биотипология. Графологията често се използва при професионалния подбор (повечето търговски и промишлени предприятия изискват собственоръчно написана биография) и при професионалната ориентация, като допълнителен изпит. Въпреки действителната й валидност няма съмнение, че основите на графологията още не са солидни и че остава да бъде извършена още много изследователска работа (стандартизация на нормите, изучаване на корелацията между характерологични черти и чертите на почерка), преди да й се признае значимостта, която би могла да има.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.