Изкуство за въздействие върху живи същества и предмети чрез символични средства (реч, жест...) и за получаване по този начин на необикновени ефекти. В някои общества според М. Мое този, който желае да ослепи врага си, трябва да прекара негов косъм през ушите на игла, с която са ушити три погребални плащеници, и след това да избоде с нея очите на крастава жаба. У нас кръстосваме пръсти и чукаме на дърво, когато искаме да предотвратим нещо лошо. Това универсално и често срещано социално явление съответства на априорно колективно вярване в способността на хората да въздействат на външния свят и - в същото време — на дълбоката несигурност, която продължава да съществува във всеки човек. Поликрат пожертвал пръстен с неоценима стойност, хвърляйки го в морето, според Г. Гусдорф, за да предотврати магическата опасност, на която го излагало прекомерното щастие. Както смята Б. Малиновски относно „примитивните", изглежда, че до магията се прибягва всеки път, когато предстои важна задача, за която се вярва, че не може да бъде изпълнена със собствени сили. Действието на магията и религията „се основава на несъзнаваните идеи" (М. Мое). Магическото мислене не е присъщо само на примитивните субекти и на „диваците". То може да се прояви у всеки човек, дори и у цивилизования. Огромна роля играе също при психично болните, особено при налудностите.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.