Прогресивно връщане към нормален начин на живот. Методите за реадаптация са психологически и педагогически. Възможно е да се върне на индивида чувството за неговата лична ценност като му се предоставят начини за удовлетворяване на социалните изисквания. Ето защо дислексичният ученик, който е интелигентен, но затруднен от нарушена латерална асиметрия, ще бъде поставен в клас за адаптация, където възпитателят ще се занимава индивидуално с всеки случай; също така, малолетният правонарушител, след период на наблюдение, ще бъде превъзпитавай в интернат, където ще учи занаят. Що се отнася до психично болните социалната ре-интеграция може да бъде облекчена чрез включването им в Цех за трудоустроени. Рехабилитацията, която е дългосрочно дело, не завършва с излизането на субекта от здравното или изправителното заведение. За да бъде ефикасна, тя трябва да продължи много след това, до момента, в който новоусвоените структури изглеждат достатъчно здрави, за да оправдаят оттеглянето на рехабилитаторите. Повечето от провалите в тази област могат да се отдадат на преждевременно прекъсната психотерапевтична или възпитателна дейност.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.