Избор, направен по предварително установени критерии. Въвеждането на тестовия метод в психологията даде възможност за класиране на индивидите и за подбор на тези, които изглеждат годни за изпълнение на определени функции. Прилагането на тези техники в промишлеността доведе до значително намаляване броя на трудовите злополуки, снижаване на разходите за обучение и увеличаване на производителността. Все пак, за да смекчи дехуманизиращата си страна, професионалният подбор не би трябвало да се задоволява с привличането на субектите, способни да изпълняват дадена работа, а и да се стреми да насочва останалите кандидати към работата, която би била най-подходяща за тях. Всички съвременни армии имат служба за подбор и ориентация на персонала. След просто и бързо яредварително изследване (предварителен подбор), се използват батареи от специфични тестове, адаптирани за всяка воинска длъжност, за да бъдат подбрани бъдещите специалисти. Ефективността, която се печели чрез тази селекция е в около една трета (34%) по-висока, отколкото чрез традиционните методи за подбиране на донаборниците. В образователната област, селекцията на „надарени" ученици, способни да напредват в ученето много по-бързо от останалите, се прилага в някои страня като Съветския Съюз и САЩ.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.