Доброволно причиняване на собствената смърт, най-често с цел освобождаване от една, станала непоносима, ситуация. Самоубийството се среща в почти всички общества. Числеността на самоубийствата е трудно установима с точност, защото много случаи на доброволна смърт изглеждат като нещастни случаи. През 1988 год. 9 на 100 000 души е бил размерът на самоубийствата в Англия, 12 в САЩ, 19 в Съветския съюз, 21 в ФРГ и Япония, 22 във Франция. Във Франция броят на самоубийствата непрекъснато се покачва от 1950 год., особено сред хората между 15 и 44 години. Всеки месец се самоубиват почти 1000 души (2 пъти повече мъже отколкото жени). Някои самоубийства, мотивирани от морални (избягване на позор) или социални (да не бъдеш в тежест на някого) съображения, приличат на жертвоприношения. Други, които са по-чести, продиктувани от разстроена афективност, са израз на патологично поведение. Те се извършват от депримирани невротично болни, неспособни да се включат хармонично в живота и да намерят смисъл за съществуването си, или от меланхолно болни, които отдавна замислят смъртта си. Често се открива фамилно предразположение към самоубийство, но вместо в това да се вижда детерминизмът на някакъв хипотетичен наследствен фактор, по-правилно е да се мисли, че съществува повече или по-малко съзнавано социално кондициониране, подготвящо субекта да приеме мисълта, че може да причини собствената си смърт при някои обстоятелства. Например, в Африка самоубийството е крайното средство за отмъщение на врага: доведеният до отчаяние се убива с намерението да лиши завинаги от покой този, който го е оскърбил. Самоубийството изглежда заразително: понякога се срещат истински епидемии от доброволна смърт на определени места (например вулкан, железопътна линия), на които местните власти се чувстват принудени да поставят охрана.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.