Състояние на човек, лишен от зрение. Слепотата може да бъде конгенитална (свързана с генетично разтройство или с вирусно заболяване като конгениталната рубеола) или придобита. Случаите на пълна слепота в света са 30-40 млн. От педагогическа гледна точка се счита, че човек е засегнат от слепота от момента, в който подлежи на специално обучение за слепи, което използва особени техники като Брайловото писмо. Диагностиката на слепотата не винаги е лесна, тъй като има субекти, които въпреки неувредения си зрителен апарат се държат като слепи („хистерична слепота"), а други, действително слепи, не знаят за своята слепота и я отричат („зрителна агнозия*"). Общо взето, слепотата не предизвиква забавяне на интелекта, но хората с вродена слепота изпитват по-големи трудности при учене, отколкото ослепелите впоследствие и им е по-трудно, отколкото на последните да организират своето пространство. От гледна точка на личността, по-късно ослепелите се адаптират към своя недъг не така добре, както слепите по рождение. Проблемите, които слепите поставят (1 на хиляда във Франция), са едновременно от психологическо, педагогическо и социално естество. Сляпото дете на предучилищна възраст обикновено има психомоторно развитие, което малко се различава от това на зрящото дете, с изключение на двигателната координация и прохождането, което закъснява (между осемнайсет месеца и три или четири години); гукането продължава малко по-дълго. Във Франция има само няколко специални училища, които разполагат с предучилищни класове за слепи деца. При слепите деца се отбелязва изоставане в училище средно с около 2-3 години, дължащо се в частност на късното тръгване на училище (родителите се колебаят дали да ги изпратят в интернат), на крехко здраве, на използването на Брайловото писмо. За тези, които не четат по азбуката на Брайл, има „оптофони", които превръщат буквите в звукове и „машина за четене" (Kurzweil Reading Machine, К. R. М. 400).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.