Заместващ елемент, богат на значение, изразяващ по определен начин самата същност на идеята или предмета, които представлява. Символът може да има различен аспект - на мит или на обект, - но в него винаги се открива нещо от символизираното (например кралска двойка замества родителската двойка). Психоаналитиците смятат, че функцията на символа е да пропусне - под различна форма - до съзнанието някои съдържания, които иначе не биха имали достъп там поради цензурата. Други автори (К. Г. Юнг, Ж. Ла-кан), напротив, далеч не виждат в символа само дегизиране на мисълта и го смятат за единственото експресивно средство, с което разполага субектът, за да формулира изключително сложна афективна реалност, която не съумява да си обясни ясно. Символиката се проявява предимно в съновиденията, но се открива и в погрешните* действия, цоезията, митовете и т. н. Въпреки известна съгласуваност-между някои общи символи (например змията символизира фалоса, плодовитостта), не е възможно да се изработи универсален речник на символите, тъй като всеки индивид има лична символика. Затова е необходимо да се прибегне до асоциирането на идеи, за да се открие скритото, лично значение на съновиденията и лапсусите.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.