Случайно събитие, което обикновено причинява телесни, духовни или материални щети. Битовите злополуки нараняват 2,3 млн. и причиняват смъртта на около 5 000 души годишно. Най-засегнати са децата и възрастните хора. Процентът на пътнотранспортните злополуки е толкова обезпокоителен, че те представляват истински социален бич, засягащ всички развити страни, срещу който специалистите, обединени в мултидисциплинарни екипи, се опитват да се борят. Най-големи изглеждат рисковете във възрастовата група между 15 и 25 год. (През 1987 год. във Франция младите хора между 18 и 25 год. представляват една четвърт от жертвите.) При жените злополуките са по-малко на брой от тези при мъжете. Само за 1990 год. по пътищата на Франция са регистрирани 162 573 телесни злополуки и 10 289 загинали. Социалната цена на пътно-транспортните злополуки е огромна. (За 1987 год. финансовата загуба за нашата [френската - бел. прев.] икономика се изчислява на 80 млрд. франка.) 90% от злополуките по пътищата се дължат на човешкия фактор (нарушение на зрението, разстройства, разсеяност, непредпазливост, агресивност, неспазване на правилника...). Психологическото изследване на причинителите на пътнотранспортни злополуки често разкрива незряла личност и характерологични черти от параноялен или мазохистичен тип. Трудовите злополуки също представляват тревожно явление. През 1985 год. е имало 731 806 злополуки със спиране на работата и са загинали 1067 души. Броят на работните дни, загубени вследствие на временна нетрудоспособност, дрстигна почти 22 млн. (21 901 000). В 80% от случаите жертвите са работници, особено емигранти, които най-често са слабоквалифицирани и недостатъчно социално интегрирани. Причините за трудовите злополуки са разнородни. Някои не зависят от човека (горещина, недостатъчно осветление, монотонност на труда..,), други са свързани с него (намаляване на зрението, на слуха, семейни неприятности, лоша адаптация към групата, страх от уволнение). Предотвратяването на трудовите злополуки занимава ръководителите на предприятия, профсъюзите и административната власт. Една нова научна дисциплина, наречена „циндиника", или-наука за рисковете, бе създадена през 1987 год. Неин предмет е изучаването на всички рискове, произтичащи от модерната технология. Възможно е значително намаляване на броя злополуки чрез приобщаване на работниците към изследванията и чрез предприемане на адекватни мерки.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.