Отношение между умствената възраст на дете (оценена чрез метода на тестовете) и неговата действителна възраст: К.И.=умствена възраст х 100 /действителна възраст или, по-точно, отношение между оценката на тест и вероятната оценка, получена на същия тест от среден индивид на същата възраст. В нормалния случай интелектуалната възраст съответства на хроно-логическата възраст (средният субект има К.И. = 100). Смята се, че интелектуалната недостатъчност започва от 70 надолу, а висшата интелигентност - от 130 нагоре. Тези норми са валидни само за хората от социалната група, която е предоставила извадката за нормиране на тестовете: би било грешка да се прави заключение, че американските индианци, чийто К.И. е средно 80 на тестовете, съставени от белите в страната, са с посредствена интелигентност, защото социално-икономическото им ниво е по-ниско от това на останалото население на САЩ и тяхната култура е много различна от тази на белите американци. Въпреки своите несъвършенства К.И. си остава добър показател за интелектуалното ниво на даден човек или социална група. В областта на социалната психология благодарение на него Дж. Флин и Р. Лии имаха възможността да докажат, че след 1950 год. във всички развити страни интелектуалното ниво на учениците и новобранците се е повишило около 20 точки (сп. „Nature", 1987).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.