Частична или пълна загуба на паметта. Амнезията е болестно състояние и не бива да се смесва със забравянето, което представлява нормално явление. Най-общо могат да бъдат разграничени две форми на болестна промяна в способността за запаметяване: едната, наречена „фиксационна амнезия" (или антероградна амнезия), засяга запазването на запомненото, а другата, характеризираща се с невъзможността за неговото припомняме, е наречена „евокативна амнезия" (или ретроградна амнезия). В действителност отслабването на паметта засяга най-често запомнянето и припомнянето (антеро-ретроградна амнезия). Причините за амнезията могат да бъдат съдови увреждания на главния мозък или мозъчни травми; наблюдава се също при психозите и невропатологичните състояния. В последните случаи, при които болният може да забрави всичко, включително и идентичността си, амнезията е с емоционален произход (афектогенна амнезия), тя действа като защитен механизъм срещу тревожността, като отхвърляне на мъчителната реалност. Подходящото лечение в случая е главно психологическо; то е насочено към премахване на задръжките и осъзнаване на изтласканите спомени чрез метода на свободното асоцииране.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.