Болестно пристрастяване, което някои субекти проявяват към токсични вещества и което има вредни последици за тях и за обществото. Токсикоманията се проявява чрез толерантност на организма, увеличаване на дозите, непреодолима потребност от дрога, зависимост на индивида спрямо нея и физически и психически упадък в по-дълъг или по-кратък срок от време. Токсикоманията получава световно разпространение след края на 60-те години. Според Б. Шанде (Международно бюро по труда, Женева, 1985) в света има 50 милиона консуматори на дрога. Броят на задържаните за употреба на дрога във Франция непрекъснато се увеличава: от 62 през 1965 год., той е станал 26 987 през 1987 год.; успоредно с това броят на смъртните случаи поради злоупотреба с дрога се е повишил от 1 през 1969 год. на 228 през 1987 год. Разходите за лечение на токсикома-ни са достигнали 310 милиона франка през 1986 год. Причините за Токсикоманията са многобройни: кризата на съвременното общество, конфликтът между поколенията, търсенето на братска общност и удоволствие й т.н. По правило, токсикоманите имат слаб Аз. Неспособни да решат конфликтите си, те бягат от действителността, регресират до орален стадий и търсят в дрогата забрава за проблемите си. Лечението на токси-команията се състои в отбиване на дрогата, което се извършва в болнична среда, съчетано с психотерапия.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.