Психологическа помощ, оказвана на брачни двойки с цел да се подобрят семейните взаимоотношения. Създадена в англосаксонските страни, брачната консултация се разви във Франция в началото на шейсетте години с основаването на Френската асоциация на центровете за брачна консултация. Към брачните консултанти се обръщат мъже (33%), жени и семейни двойки, за да разкажат за своите неприятности и потърсят решение на проблемите си. Най-често става дума за разногласие между съпрузите, дължащо се на различия във възгледите относно възпитанието на децата или работата на жената извън семейството, на трудности в междуличностното общуване, на нарушена сексуалност, на непознаване на желанията и потребностите на другия, на безработица и т. н. Брачните консултанти избягват да дават съвети. Тяхната роля е да подтикнат съветващите се до тях да анализират без излишни страсти положението си. Евентуално, когато се намират пред много объркани хора, те ги насочват към медикопсихологи-ческа консултация или към специалист по психични болести. Брачните консултанти имат за задача да се занимават със сексуалното възпитание на децата и юношите по искане на частни или държавни учебни заведения.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.