Прах, получаван от изсушените женски цветове, листата и стъблата на индийския коноп. Канабисът може да се пуши, дъвче или смесва със сладкиши, напитки или други храни. Действието на канабиса зависи от качеството му, от приетото количество и от потребителя. Малки дози пораждат еуфория и приятно опиянение, което завършва със сън. Вероятно чувството на блаженство се дължи на факта, че канабинолът, токсично вещество, което се съдържа в индийския коноп, действа върху мозъка, като предизвиква повишена продукция на ендорфини. Канабисът не води до физическа зависимост, но у някои податливи хора може да доведе до психична зависимост. Хроничната интоксикация вследствие на продължителната му употреба предизвиква у токсикоманрите субекти намаляване на активността, слабост на вниманието и паметта, характерологични разстройства (раздразнителност, нестабилност) и разстройства в настроението (редуване на депресивни фази и на моменти на екзалтация). Във всичките си форми - трева, смола, масло - канабисът е най-използваната дрога във Франция, защото е евтин. Употребата му нараства обезпокоително: по този повод 16 862 са задържани през 1987 год.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.