Осезаемо възприемане от буден субект на обект, който не съществува в действителност. Елементарните (светлини, звуци) или комплексните халюцинации (хора, фрази) може да засягат всички сетива (мирис, осезание и т.н.). Те са свързани с патологично дразнене на сензорните рецептори (заушките могат да предизвикат разстройване на слуховите възприятия), на мозъка (тумор) или с дифузно увреждане на нервната система от инфекция или интоксикация (делириум тременс). Халюцинациите съпровождат някои психични болести (шизофрения, налудност) и осббено хроничната халюцинаторна налудност. Халюцинациите изглеждат свързани с дисолу-цията на съзнанието и с психологическия механизъм на проекци. Експериментално бе възможно да се създадат халюцинации у нормални субекти, поставени за няколко часа в състояние на абсолютна сензорна изолация. Изглежда, че лишаването от дразнения предизвиква намаляване на тонуса на мозъчната кора, която започва да функционира по различен начин. При налудностите и шизофренията може би има същото функционално отслабване, чиято точна причина остава неизвестна. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.