Период от развитието. Интелектуалният и Ефективен растеж на човешкото същество не се извършва равномерно, по линеен модел, а преминава през определени стадии, които винаги предполагат прогрес и реорганизация на множеството. Според Ж. Пиаже интелектуалното развитие на детето преминава през пет точно определени стадия: 1. сен-зо-моторен период (продължаващ от раждането до две години), по време на който детето формира понятието си за предмет на основата на откъслечни възприятия и на своя Аз, който е различен от образа за другите; 2. дооперационален стадий (от две до четири години), в който преобладава главно егоцентрично и антропоморфно мислене; 3. интуитивен (нагледен - бел. ред.) период (от четири до седем години) на интелектуална реализация без разсъждение; детето извършва действия, които не може да си представи ясно мислено; например, когато прелива течност в съд с друга форма, то мисли, че обемът се променя заедно с промяната на формата; 4. стадий на конкретните операции (от осем до единайсет години), при който въпреки усвояването на някои понятия (клас, серия, число, причинност) мисленето остава свързано с конкретното; 5. период на формалните операции (който настъпва около пубертета); мисленето оперира в сферата на абстракциите, създава хипотези и ги верифицира. Психоаналитиците описват също пет основни стадия в афективното развитие на детето, които се отнасят към ерогенните зони, върху които последователно се фиксира сексуалната енергия преди до достигне зрялост: 1. орален стадий (през първата година, при който удоволствието се поражда от устата); 2. садистично-анален стадий (втора и трета година), при който интересът се премества върху отделителните функции; 3.фаличен стадий (четвърта и пета година), когато гениталните органи придобиват предимство; 4. латентен период (от шестата година до пубертета), при който се наблюдава затихване на сексуалния нагон под въздействието на социокул-турните инстанции; 5. генитален стадий (съответстващ на пубертета), през който сексуалността се появява в зрялата си форма. Тези различни стадии не са твърдо фиксирани; те се застъпват и не настъпват при всички субекти в един и същ точно определен момент. Между индивидите се наблюдават различия, понякога значителни, породени от наследствени условия и условията на средата (климат, култура...)

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.