Поредица от етапи, през които преминава живото същество, за да достигне пълен разцвет. При човека развитието не е сводимо до растежа. Под влияние на физиологическите и социоафективните условия се появяват нови форми на функциониране, които довеждат кърмачето, подчинено на принципа на удоволствието (ограничен единствено до стремежа за задоволяване на потребностите си) до състоянието на зрял човек в единоборство с действителността. Постепенно поведението се диференцира и човешкото същество става по-независимо от външните обстоятелства. Например бебето реагира на болката като задвижва цялото си тяло, докато по-голямото дете се задоволява да отдръпне засегнатата от дразненето част на тялото. Всеки човек има свой собствен ритъм на растеж; при него се отбелязват бързо израстване, застои, връщания назад, но практически никога линейно развитие. Все пак съществуват закони, които са валидни за всички. Например, установено е, че психомоторното развитие върви по оста „глава-крак" (наречена още цефало-каудална ос) т.е. съзряването на нервната система се осъществява по такъв начин, че детето придобива най-напред контрол над главата, след това над горните крайници и най-после, над долните крайници. Използването на тестовете за бебета позволява на психолозите да разберат дали развитието им се извършва нормално. Най-добрите условия за хармонично развитие са: добра хигиена, стабилна и сърдечна среда, афективна топлота.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.