Обикновено човекът с характеро-логично разстройство е субект с нормална интелигентност, който не успява да се интегрира хармонично в обществото поради някои аспекти на характера си. С него се общува трудно, той е затворен и опърничав, ако не и открито агресивен. Субектът с характерологично разстройство не е психично болен (но може да стане); не е нито дебилен, нито луд. Но отношенията му с другите биват постоянно смущавани от множество труднбсти, които той създава. Характерологичните разстройства, които са израз на някакво злополучие в личностното развитие, се срещат най-често в детството и юношеската възраст. Причините им рядко са прости. Като характера*, те са част от конституцията и миналото на индивида. Сред тях могат да се открият родови травми (трудно раждане), енцефалити или наследствени елементи, но и ранни афективни фрустрации, недостатъчност на възпитателеи авторитет, мизерия или семеен алкохолизъм. Практически се наблюдават малко характерологични разстройства с конституционален произход. В повечето случаи става въпрос за трудности в поведението, причинени от родителски грешки във възпитанието (отхвърлени, малтретирани, фрустрирани или, напротив, глезени, отрупвани с прекалени грижи и внимане деца). Разпадането на семейството поради брачно разногласие или просто продължителното отсъствие на бащата и неравновеси-ето, несигурността в резултат на това допринасят също за появата на характерологични разстройства у децата. Психотерапията и съветите за възпитанието, които се дават на родителите, често позволяват да се премахнат проявите на „трудния" характер. Понякога е необходимо да се откъсне детето от семейната му среда и да.се настани в специализирано заведение, където може да се предприеме рехабилитация и професионално обучение. През 1987 год. във Франция са били настанени в специализирани държавни и частни заведения 24 135 ученици, засегнати от характерологични разстройства. При възрастните тези разстройства (сърдене, постоянна раздразнителност, гняв и т. н.) се наблюдават преходно в случаи на духовна или социална фрустрация (безработица, продължително стач-куване) или на физиологически промени (менопауза, андропауза). Когато тези прояви са постоянни (ревност, чувство за претърпяна несправедливост), те по всяка вероятност имат конституционален произход, което ги прави неподатливи на лечение. -> глухота; специално обучение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.