Предаване на знания. Проблемите на образованието засягат не само учителите, учениците и родителите, но и цялата нация. Образованието на хората не е само човешки проблем, но и първостепенен икономически проблем, за който цивилизованите народи изразходват огромни средства. През 1984 год. обществените разходи за образование в Англия са представлявали 5,3% от брутния национален продукт; във Франция те са достигнали 6,1%. Съветският съюз пък е изразходвал през 1986 год 7% от своя брутен национален продукт (източник: ЮНЕСКО). Във Франция, която дълго беше в авангарда на цивилизацията, сега е в по-неблагоприятно положение в сравнение с други народи, в които броят на интелектуалците непрекъснато нараства. Във време на бурно демографско развитие, разтърсващо традиционните структури на националния живот, нашето образование трябва коренно да се промени или поне реформира. През 1967 год. задължителната училищна възраст бе увеличена на 16 години. През 1975 год. е създадено „единното прогимназиално училище" (всички ученици са събрани в еднакви класове и всички учители преподават във всички класове). Но тези реформи са недостатъчни, докато не започне да се мисли за формирането на полезни граждани и специалисти. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.