Функционално доминиране на едната страна на човешкото тяло над другата, което се проявява в частност в предпочитанието на хората да си служат избирателно с определено око или крайник при изпълняването на операции, изискващи известна точност. Съществуват редица хипотези за обяснението на това явление: анатомична, основаваща се на факта, че лявото полукълбо на главния мозък е по-добре кръвоснабдено; социологична, основаваща се върху социално обусловеното налагане на дясната страна; и дори психоаналитична. Но нито едно от тези обяснения не е напълно задоволително. Няма значима разлика в анатомичния строеж на левичарите и на десничарите, които се срещат в еднаква пропорция при всички раси. Освен това изследванията на латералната асиметрия доказват, че при един и същи индивид латералната доминантност може да е различна при окото, ръката или крака. Например може да се срещнат десничари с по-силно ляво око. В това отношение е трудно да се прецени делът на възпитателния фактор и делът на физиологическия фактор. Недобре латерализираните индивиди изпитват трудности в координацията на движенията си, в организацията на време-пространствената си дейност и най-вече, ако са ученици, в употребата на писмения и устния език. 


Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.