Интелектуална или афективна ангажираност, която завладява съзнанието. Паразитният елемент е непреодолим. Това може да е някакво съмнение, угризение, неприлична мисъл или абсурден проблем; понякога той може да бъде страх от извършване на нещо смешно, кощунствено, отвратително или престъпно. Субектът страда от тази натрапливост, чийто патологичен характер не е тайна за него, и се изтощава в борба с нея. Когато натрапливостта се прояви, той се чувства виновен или смешен, страхува се да говори за нея и живее постоянно със страха, че постъпва лошо (което обяснява неговата педантичност, изрядност, прекалените му съмнения и скрупули). Понякога натрапливите мисли могат да се появят у нормални субекти вследствие на преумора. Когато станат постоянни и особено интензивни, те представляват основният симптом на натрапливата невроза. Тя се формира прогресивно от момента, в който субектът е принуден да решава основните екзистенциални проблеми (любов, съвместен живот с друг човек, професионален живот). Според А. Адлер става дума за бягство от действителността и за транспозиране на борбата във въображаем план, където невротикътсе надява да удържи победа. Според Фройдовата теория натрапливата невроза изразява рефесия до садистично-аналния стадий на индивида, неспособен да удовлетвори своите потребности (нагоните на То) и да съблюдава моралните забрани (Свръх-Аз). Анализът на личността на страдащия от натрапливости доказва наличието на известен брой характерологични черти, свързани с агресивността и склонността към „пестене", свойствена за този период от афективнотр развитие. Представяйки схематично склонностите и техните противоположности (реактивни формации), получаваме четири черти, които могат да се комбинират: 1. склонност към доминиране, агресивност, нечистоплътност; 2. към покорство, пасивност, прекомерна чистоплътност; 3. към пестеливост и упорство; 4. към раз-точителност. Лечението на натрапливите разстройства се основава на химиотера-пията и психотерапията, най-вече на психоанализата.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.