Енергия за въздействие. Динамичната психология се стреми към обяснение поведението на човека като се основава на вътрешните и външните сили, въздействащи върху него. Това не са хипотетични, неподлежащи на верификация сили (като инстинкта), а сили, които могат да бъдат дефинирани обективно посредством наблюдение на поведението в ограничено психологично поле, които за целите на някой експеримент понякога могат да бъдат изразени количествено. Например, възможно е да се измери привързаността на женски плъх към неговите малки като се отбелязва броят на електрошоковете, които той приема да изтърпи, минавайки по свързан с електричество под, за да отиде при тях. К. Левин различава три вида сили: сили на прогресия, които са насочени към област на привличане или срещу област на отблъскване; сили на принуда, които възспират силите на прогресия и зависят едновременно от физическите и социалните препятствия и от индивидуалните умения; индуцирани сили, които са независими от потребностите на индивида, но отговарят на желанията на друг човек (майка, която въздейства на детето си); най-накрая, безлични сили, които представляват фактически изисквания. Всички тези сили, които могат да въздействат едновременно върху индивида, определят неговото поведение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.