Положение на субект, от когото може дя се търси сметка за някакво действие. Понятието отговорност предполага мълчаливо или експлицитно лично ангажиране за даване на отчет, ако това се наложи, пред висша инстанция. Отговорността изисква наличие на две съществени условия: човек да е напълно разумен (признава се, че умствено изостаналите, дементните и децата не могат да бъдат отговорни за действията си) и да бъде свободен в действията си (не се носи отговорност за деяние, извършено под физическа заплаха или морална принуда). Но според социалните или моралните закони човек е отговорен не само за действията, които лично е поискал и извършил, но и за тези, които е извършил, без да иска (например пътна злополука), както и за тези, които нито е искал, нито е извършил, но е зависело от него да бъдат избегнати: през 1964 год. е уволнен префект заради бягството на затворник от специална лечебница, намираща се под разпореждане на префек-та. В Китай през 1987 год. на министъра на горите се търси отговорност за пожара, който унищожава хиляди хектари и пет села. Да си отговорен означава да отстояваш морален ангажимент; в по-общ смисъл това означава да спазваш обществения договор, в който всеки човек участва имплицитно още с идването си на този свят.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.