Съвкупност от педагогически средства и възпитателни мерки, използвани за развиване способностите на дезадаптираните деца и юноши с оглед на тяхната възможно най-добра социална и професионална реализация. Началото на официалното специално обучение във Франция се поставя със закона от 15 април 1909 год. То е реформирано с постановление от 6 януари 1959 год. и утвърдено със закона от 30 юни 1975 год., ориентиран към инвалидизираните хора и предвиждащ създаването на „комисии за специално обучение". Забавено в развитието си от двете световни войни, от началото на петдесетте години специалното обучение тръгва напред с бързи крачки (постановление от 5 март 1956 год.) и особено след приемането на закона от 30 юни 1975 год., който издига откриването и реадаптацията* на инвалидите в „национална задача". Според статистиките на Министерството на образованието през 1987 год. броят на специално обучаваните деца и юноши е достигнал 341 088 (240 450 от тях са били дефициентни в умствено отношение). По-голямата част от тях (200 089) са били поети от Министерството на образованието, а останалите — от Министерството на социалните грижи. Според ЮНЕСКО през 1984 год. за нуждите на специалното обучение във Франция от националния бюджет са изразходвани 7 милиарда и 895 милиона франка, или 3,05% от общите разходи за образование.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.