Външно изразяване на мисленето или на психичните състояния. Експресията е форма на общуване, породена от социалния живот, която съдейства за поддържането на връзките в него. Смисълът на съществуване на нагласите, мимиката, речта, писането, рисуването се състои в предаването на информация на друг човек. Малкото дете, което се удря, падайки на земята, плаче само ако майка му или някой от близките му е наоколо: сълзите му изразяват потребността от утеха. Експресивната форма е различна в различните цивилизации. В Япония се усмихват, за да изразят гняв или когато получават упрек. Афективната експресия е език, който се учи; тя функционира като средство за общуване. Шизофренно болният се отчуждава от групата, защото е изгубил способността за нормална употреба на този език: мимиката му не съответства на чувствата, които изпитва (той се смее по повод на тъжни събития), а изобилстващият с неологизми речник, с който си служи, става неразбираем за околните. Експресивните техники се използват широко в клиничната психология и в психопатологията като средство за опознаване на личността или като терапевтично средство. В Черна Африка болните се изразяват най-вече посредством танца, ритъма, биенето на барабани и „лудата реч" (думи, изразени чрез крясъци, рев или напяване).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.